ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 247582
عنوان (عنوانها): مطالعه رابطه سرمايه فرهنگي با نگرش زنان معلم شهر شيراز نسبت به تبعيض جنسيتي 
نویسنده (نویسنده ها): پيروزان، محبوبه
همکاران: هاشمي، سيدضياء (مشاور علمی)
موحد مجد، مجيد (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده علوم اجتماعي . گروه جامعه شناسي . رشته مطالعات زنان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: 1390/07/13
برساخت: ط,140 ص.:  پیوست ، جدول ، نمودار
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه: نظری-بنیاری
شماره ثبت: رس 4384
شماره بازیابی: رس 4384
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي (ثبت: رس 4384 بازیابی: رس 4384)
- كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 53003)
چکیده (فارسی): چكيده يكي از قديمي‌ترين و فراگير‌ترين اشكال نابرابري ، تبعيض مبتني بر جنسيت افراد است. ‌نابرابري و قشربندي‌جنسيتي از جمله عواملي است كه مي‌تواند بر عملكرد افراد جامعه اعم از زن و مرد تأثيرات فراواني بگذارد. ‌تبعيض‌جنسيتي باعث سرخوردگي و كاهش اعتماد‌به‌نفس زنان شده و همچنين موجبات ظلم و فشارهاي ناعادلانه بر انان را فراهم مي‌كند. در جامعه ايران نيز مي‌توان به گونه‌اي محسوس شاهد نابرابري و تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ‌ و همچنين فرهنگي بود. در دهه‌هاي اخير توجه ويژه‌اي نسبت به مسئله نابرابري جنسيتي‌، ‌از طرف سازمانها و گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي شده است. پژوهش حاضر، در پي مطالعه رابطه سرمايه‌‌فرهنگي با نگرش زنان معلم نسبت به نابرابري‌جنسيتي در نواحي چهار‌گانه اموزش و پرورش شهر شيراز بوده است. در اين مطالعه كه به روش پيمايش صورت گرفته است 600 نفر از زنان معلم نواحي چهار‌گانه مقاطع مختلف شهر شيراز مورد بررسي قرار گرفته اند. چهارچوب نظري مورد استفاده در اين مطالعه نظريه تبعيض جنسيتي پير بورديو است‌. بورديو در نظريه خود تبعيض جنسيتي را به گونه‌اي جامع در ارتباط با انواع سرمايه از جمله سرمايه فرهنگي در نظر مي‌گيرد. در اينجا سرمايه‌فرهنگي با شاخص‌هايي چون وضعيت تحصيلي افراد، ‌شركت در انجمنها و كلاسهاي فرهنگي-هنري‌، ‌استفاده از محصولات فرهنگي-هنري‌، ‌ميزان مطالعه‌، ‌نوع رشته ورزشي، ميزان استفاده از رسانه‌ها و غيره سنجيده شده است. به طور كلي يافته‌هاي پژوهش حاكي از ان است كه، پاسخگوياني كه از ميزان بيشتر سرمايه فرهنگي‌ برخوردار بودند‌؛ نگرش منفي‌تري نسبت به نابرابري‌جنسيتي داشته‌اند‌. اين مطالعه داراي 10 فرضيه بوده است‌، ‌7 فرضيه تاييد و سه فرضيه رد شدند.از بين متغيرهاي زمينه‌اي كه فرضيه اول محسوب مي‌شوند‌(سن، وضعيت تاهل، تعداد اعضا خانواده، احساس طبقاتي، قوميت، محل تولد، درامد، تحصيلات والدين و تحصيلات همسر) ‌تنها متغيير وضعيت تاهل پاسخگويان با نگرش انها نسبت به تبعيض جنسيتي، رابطه معناداري داشته است. از بين متغير‌هاي ويژگي‌هاي تحصيلي‌(ميزان تحصيلات فرد، نوع رشته‌ي تحصيلي و نوع دانشگاه محل اخذ مدرك تحصيلي) كه فرضيه‌ي دوم را تشكيل مي‌دهند‌، نيز تنها ميان متغير رشته تحصيلي با نگرش نسبت به تبعيض جنسيتي رابطه معناداري وجود داشت. در تحليل رگرسيوني لجستيك چندمتغيره¬ با تكنيك اجرايي گام به گام پيش‌رونده، شش متغير‌، ميزان استفاده از رسانه‌ها، دينداري، نوع ورزش، احساس طبقاتي، رشته‌ي تحصيلي و ميزان آَشنايي با زبان خارجي شانس ورود به مدل پيش‌بيني را يافتند. در اين ميان متغيرهاي دينداري، احساس طبقاتي (بالا)، آشنايي با زبان خارجي (كم و اصلا) به صورت مستقيم و مثبت قادر به پيش‌بيني تغييرات‌، ‌متغير وابسته هستند‌، ‌يعني بيشترين واريانس از متغير وابسته را تبيين كرده‌اند. كليدواژه‏ها: تبعيض جنسيتي، نگرش، زنان، سرمايه فرهنگي، تحصيلات، ورزش، زبان خارجي
چکیده (انگلیسی): Abstract This research is seeking to find the relationship between cultural capital and the feminine teachers’ attitude towards the Gender discrimination . In this study which is done by the method of survey, 600 female teachers from different zones of Shiraz are studied. The Bordeau’s theory that considers the Gender discrimination in relation to the different kinds of capitals among them cultural capital thoroughly is functioned in this research and also the cultural capital is measured by the indexs such as educational situation, participation in art-cultural societies, use of the cultural products, rate of studying, fields of sport, rate of the use of media, etc. Generally, what research found indicates that those who own more of cultural capital, own more negative attitude to the Gender discrimination . From the variables studied here, variables such as the marital situation and the field of study have some meaningful relations with the dependant variables. In the logistical regression analysis with many variables which was done by the step by step advancing technique, six other variables had chance to intrude in the model, the rate of the use of the media, religiousness, sort of sport, class feeling, field of education and the degree of familiarity with foreign language. Among these variables: religiousness, class feeling, familiarity with foreign language have the capability of predicting the changes of dependant variables directly they dominate the most variance of the dependant variable. Keywords: Gender discrimination, attitude, women, cultural capital, education, sport, foreign language.
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >