ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 133970
عنوان (عنوانها): بحث در لهجه هاي مغرب ايران 
نویسنده (نویسنده ها): مكري، محمد
همکاران: پورداود، ابراهيم (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده ادبيات و علوم انساني . گروه زبان وادبيات فارسي . رشته زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی: دکتری
تاریخ دفاع: 1339
برساخت: 297ص ص.: 
زبان اثر:
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: NULL(3970)
شماره بازیابی: 1339 ب737م ك9فا4
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني (ثبت: NULL(3970) بازیابی: 1339 ب737م ك9فا4)
چکیده (فارسی):
چکیده (انگلیسی):
ذخیره: ، 


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >