ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 25834
عنوان (عنوانها): نظرية پول، اعتبار و تعادل عمومي 
نویسنده (نویسنده ها): رضايي ميرقائد، محسن
همکاران: فرزين وش، اسداله (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده اقتصاد . گروه علوم اقتصادي . رشته علوم اقتصادي
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
تاریخ دفاع: 1380
برساخت: يازده، 286 ص.:  ، نمودار
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: 724
شماره بازیابی:
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده اقتصاد (ثبت: 724)
- كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 (ثبت: 24415)
چکیده (فارسی): ندارد
چکیده (انگلیسی):
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >