ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 119097
عنوان (عنوانها): ابعاد حقوقي قرارهاي موقت در اسناد و رويه ديوان بين المللي دادگستري 
نویسنده (نویسنده ها): صديق، محسن
همکاران: ميرعباسي، سيدباقر (راهنمای پایان نامه)
رنجبريان، اميرحسين (مشاور علمی)
ميرعباسي، سيدباقر (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده حقوق وعلوم سياسي . گروه حقوق عمومي . حقوق بين الملل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: 1386
برساخت: 162 ص.: 
زبان اثر:
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: 1988
شماره بازیابی: 1988
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي (ثبت: 1988 بازیابی: 1988)
چکیده (فارسی): null
چکیده (انگلیسی):
ذخیره: ، 


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >