ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


صفحه اصلی
 به سیستم جامع کتابخانه‌های دانشگاه تهران خوش آمدید

 این سیستم شامل اکثر پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشجویان دانشـــگاه تهـــران و بســـیاری از مجـــلات علمـــی و روزنامــــه‌های موجـــود در کتابخانه‌ها می‌باشد.


  امکان جستجوی ساده و پیشرفته از مهم‌ترین خصوصیات این سیستم است.


  امکان ارسال درخواست فهرست‌نویسی پایان‌نامه به کمک این سیستم فراهم شده است. به این ترتیب دانشجویان نیازی به حضور در کتابخانه مرکزی برای این کار ندارند.


  برای بســـیاری از پایان‌نامـــه‌ها و مجـــلات  نســـخه‌های الکترونیکـــی نیز موجـود می‌باشد.


  امکـــان جســـتجو در نمایـــه‌ها (Keywords) و موضـــوع‌ها نیز از امکانـــات دیگر این سیستم می‌باشد.


 اهداف:

  آگاهی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران از کارهای انجام شده توسط دانشجویان دوره های گذشته این دانشگاه


  یکپارچه سازی و هماهنگ سازی اطلاعات موجود در کتابخانه های دانشگاه تهران

  کاهش تعداد مراجعات به کتابخانه های دانشگاه 

  کاهش حجم کارهای لازم برای فهرستنوسی پایان‌نامه‌ها و پیایند ها


  دسترسی سریعتر به پایان‌نامه‌ها و پیایند ها

 زیر سیستم ها:

  زیر سیستم پایان‌نامه‌ها


  زیر سیستم پیایند ها

   زیر سیستم طرح های پژوهشی


   زیر سیستم نقشه ها

   زیر سیستم عکسها

   زیر سیستم چندرسانه ها
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >